This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

139.3fm shares

Panitikan sa panahon ng pagdating ng kastila

opinion

Dulang patula sa panahon ng Kastila Download Report. Published on Apr View 6. Dulang Patula Filipino 4 Sr. Karilyo Pagpapagalaw ng anino ng mga pira-pirasong kartong hugis-tao sa likod ng kumot na puti na may ilaw. Habang pinapagalaw ang hugis-taong karton ay sinasabayan ng salaysay gaya ng kurido, awit, dulang panrelihiyon o alamat.

Senaculo nagsasalaysay ng buhay at kamatayan nin Hesukristo. Ito ay Pasyong itinatanghal sa entablado.

Sugat o Salubong ito ay ginaganap tuwing Araw ng Pagkabuhay ni Hesuskristo. Ang salubong ay tumutukoy sa muling pagkikita ni Birhen Maria at ni Hesukristo. May awitan ng mga anghel at pagpupuring tula at awitin na sinasambit. Hanggang sa kasalukuyan ang tradisyong ito pa rin ay buhay at ginagawa sa Pilipinas.

Flores de Mayo Santa Cruzan pagpaparada sa krus na pinagpakuan ni Hesus sa lansangan at paghahatid nito sa simbahan. Marangyang parada ng mga sagala at konsorte na kumakatawan sa ibat ibang tauhan sa bibliya.

Panunuluyan isinasagawa bago mag- alas ng gabi ng kapaskuhan. Natutungkol ito sa paghahanap ng matutuluyan ni Maria at Jose upang iluwal ang sanggol na si Hesus.

News feed