This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

139.3fm shares

Bolan sexualni odnos nakon poroda

opinion

U pubertetuestrogenizajedno sa hormonom rastaizazivaju razvoj grudi.

U prerano ro ene djece...

Arterije dojke su grane triju arterija: Arteria thoracica interna snabdijeva krvlju srednji dio dojke; iz ove arterije polaze perforantni ogranci rr. Od perforantnih grana odlaze ogranci za dojku rr.

News feed